Referentie 

Voor procesmanagement en gedelegeerd ontwikkelen hebben we diverse referenties in de portefeuille o.a ; strategische visie, organisatie visie, conceptontwikkeling, haalbaarheid, exploitatiemodellen voor gebouwen en gebied, projectontwikkeling, maatschappelijke impact, arbeidsparticipatie, passend wonen en leefbaarheid. 

Herontwikkeling (rijks)monumentaal klooster Huize de Berg - Heerlen 

De doelstelling van de congregatie was om haar vastgoed en zorgorganisatie duurzaam over te dragen en te verankeren voor de toekomst. MACOO heeft als procesmanager een aanpak gerealiseerd waarin deze transitie mogelijk was en een (economische & maatschappelijke) waardeontwikkeling heeft plaatsgevonden. Zonder daarbij het belang en draagvlak van de congregatie, investeerder, huurder en overheid uit het oog te verliezen. In 2018 is de zorgorganisatie met 50 zittende zuster overgedragen en zal het gebouw van 16.000 m2 toekomstbestendig worden gemaakt voor de volgende generatie.

Exploitatie maatschappelijk vastgoed - Hilvarenbeek

De doelstelling van de gemeente Hilvarenbeek was een keuzedocument te maken voor de mogelijke exploitatievormen van een sportaccommodatie, wedstrijdzwembad met een dubbele sporthal en een horecavoorziening. MACOO heeft als procesmanager een aanpak opgesteld om 7 exploitatievarianten inzichtelijk te maken en een keuze te kunnen maken die bij de samenleving past. Het keuzedocument heeft gelid tot twee mogelijke varianten voor de exploitatie. Begin 2018 zal de nieuwe gemeenteraad een keuze maken in de exploitatievorm om de sportaccommodatie in augustus 2018 te kunnen openen.

Gebiedsontwikkeling Keizerslanden - Deventer

De doelstelling van Carinova was om de langslepende gebiedsontwikkeling Keizerslanden  nieuw leven in te blazen. MACOO heeft als procesmanager een aanpak gerealiseerd die vanuit de behoefte draagvlak realiseert bij alle stakeholders. Door de stakeholders en partners van Carinova te betrekken in het proces hebben we samen een gevlekt wonen concept kunnen realiseren. De samenwerking van de verschillende partners zorgt ervoor dat cliënten integraal een zorg- en woon carrière kunnen doorlopen. Het programma van wensen ruimtelijk en organisatorisch is vormgegeven in een document en zal als input dienen voor het tender document en de organisatorische samenwerking tussen de partners op de locatie.

Vastgoedstrategie Stichting Radar - Maastricht

De doelstelling van de Stichting Radar was om als GGZ instelling intern meer grip en draagvlak te krijgen voor de exploitatie van het vastgoed. MACOO heeft samen met de organisatie een aanpak geformuleerd waar de kennis van Stichting Radar en de kennis van MACOO co-creatief worden verbonden in het opstellen van een vastgoedstrategie. Het resultaat van dit proces is dat er meer draagvlak en betrokkenheid is voor het exploiteren van het vastgoed. Er zijn organisatorische en begrotingstechnische veranderingen ingevoerd. Verder is onze aanpak in de jaarlijkse PCDA-cyclus geïmplementeerd en een stoplicht model gecreëerd om zelf de vastgoedstrategie te monitoren en eventueel te herijken.   


Mochten de referenties niet gelijk passen binnen uw vraagstuk dan kunt u ons gerust mailen en/of vragen voor een atelier-sessie. Voor meer informatie over de referenties zijn we graag bereid om langs te komen en deze toe te lichten. Voor een afspraak kunt u mailen naar info@MACOO.nl